Savjeti

Prilikom gradnje novih ili adaptacije postoječih objekata potrebno je biti u trendu sa zakonima o gradnji.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji