Dimnjaci svih profila

Dimnjaci proizvođača PGM i SCHIEDEL ; fi 14, 16, 18 i 20.

Setovi od 7 metara , kao i pojedinačno: betonski plaštevi, šamotne cijevi , priključci za peć , priključci za vratašca, vratašca limena , vuna za izolaciju, diletacione rozete, kape , kondenzacione posude, silikon za spajanje šamotnih cijevi.